Beveiliging

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s).
Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept van sluitsystemen te gebruiken die ook van buiten af bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht.  Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

 

Onderstaand  vindt u de bedrijven die zich in uw gemeente bezighouden met beveiliging.