Schoorstenen

Een schoorsteen moet bij het vegen worden gecontroleerd op lekkages en verstopping.

Bij een lekkage van de schoorsteen kunnen rookgassen de woning of een buurwoning binnendringen. Duidelijke aanwijzingen van lekkage zijn: scheuren in metselwerk of keramische elementen, openstaande naden en verbindingen bij metalen elementen, niet goed sluitende roetluiken, roetzakken of nisbussen.

Bij een plaatselijke verstopping door ophoping van creosoot wijst dit op constructiefouten, zoals: te grote versleping (meer dan 30°), plotselinge vernauwing of verwijding, of plaatselijk ontbreken van isolatie.

Gezien bovenstaande feiten is het heel belangrijktijdig tijdig uw schoorsteen te laten vegen.

 

Onderstaand vindt u de bedrijven waar u terecht kunt voor zaken betreffende schoorstenen.